Grønne visioner i Nyborg Kommune

Enhedslisten prioriterer den grønne agenda højt. Vi er både røde og grønne og for os hænger det tæt sammen.

I det kommunalpolitiske arbejde vil vi forsøge at medtænke bæredygtighedsperspektiver i alle politiske overvejelser, da det er af stor vigtighed at stoppe menneskets nedslidning af naturen.

Vi kan ikke forsvare at lade overforbruget, forureningen og de menneskeskabte klimaforandringer fortsætte. Menneskets økologiske fodspor skal være mindre overalt og specielt i vestlige samfund I det intensivt dyrkede Danmark har den fri natur alt for lidt plads.På Fyn ligger alle kommuner lavt i forhold til naturkvalitet sammenlignet med dansk gennemsnit og lavestligger Nyborg og Kerteminde. Det skal vi have gjort noget ved.

I kommunalbestyrelsen vil vi bl.a. arbejde for, at:

Energi

 • fossile brændstoffer afløses af andre midler i varmeproduktionen.
 • fortsætte energirenoveringer og elbesparelser i offentlige bygninger.
 • udskifte kommunale biler til el-drevne.
 • se positivt på nye kystnære og landvindmøller.

Forsyningsselskaberne

 • fastholde forsyningsselskaberne som fælleseje.
 • øge affaldssortering uden at forøge transportmængden væsentligt.
 • fremskynde separering af spildevand fra regnvand.
 • etablere kommunale reperationsværksteder (socio-øk. virksomheder) i forbindelse med genbrugspladserne.

Forurening i naturen

 

 • være med til at begrænse gylleforurening så meget som muligt,
 • fremme gylleafgasning.

Forbruget

 • der kommer en grøn vinkel på alle kommunale indkøb. daginstitutioner, plejehjem m. fl. får bevillinger til at købe økologiske fødevarer.
 • begrænse plastforbruget i kommunen.

Naturen

 • iværksætte kommunal skovrejsning. Skabe større og bedre sammenhængende naturområder i kommunen. Dette vil fremme biodiversiteten.
 • gøre byerne grønnere med mere beplantning overalt.
 • pesticider ikke kommer i anvendelse af kommunen.
 • Fremme roundup og benzinmotorfrit havebrug.

 

 

 

 

 

 

 

Klimakommune

70 ud af landets 98 kommuner har en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at kunne kalde sig klimakommuner. Kerteminde og Nyborg har ikke. Aftalen indebærer tilsagn om at skære mindst 2% på CO2 udledningen pr. år. Enhedslisten vil arbejde for at vi også bliver klimakommuner.

Biodiversitet

Vi vil også have strategier og handleplaner for, hvordan vi i kommunerne standser nedgangen i biodiversitet. De sydfynske kommuner har, men også her halter de østfynske bagefter