Kerteminde

Bliver “bolighavnen” bæredygtig?

Enhedslisten sagde som bekendt nej tak til en havneplan med tæt boligbyggeri på havnen. Vi ønsker ikke en privatiseret havn, men en havn for alle kommunens borgere med fællesarealer og grønne områder. Et flertal med S, SF, V, og Kertemindelisten vedtog bolighavnen, ærgerligt!

Læs mere

 Møller eller ej!

I Enhedslisten anerkender vi fuldt ud den Radikale Thinne Nielsen-Tjørnfelts krav om, at borgerne i Munkebo bliver hørt i sagen om opsætning af vindmøller på Lindøarealet. (FS og Kjavis d. 3.9.) Vi anerkender også de Radikales modstand mod projektet. Der, hvor filmen knækker, er Thinnes påstand om, at vi politiske ja-sigere ikke har udvist opmærksomhed, ikke har lyttet og ikke har undersøgt sagen til bunds.

Læs mere

Voldsom overpris

Det er beskæmmende, at et byrådsflertal mener, der er råd til at betale en voldsom overpris for et stykke landbrugsjord samtidig med, at vi har et enormt efterslæb på renovering/vedligeholdelse af de kommunale bygninger.
Ingen tvivl om, at museet et et spændende sted med masser af spændende muligheder. Det ændrer dog ikke ved, at vi/byrådet forvalter den kommunale økonomi. Vi skulle i stedet have indledt en ekspropriationssag. Det kunne vi desværre ikke skabe flertal for.

Jutta Lundqvist Nielsen, 07-09-2017

Tre myter til debat

Byrådsmedlem Jutta Lundquist Nielsen skriver om tre myter vedrørende planerne om at samle kommunens psykisk og fysisk handicappede medborgere i dagtilbud på Toften

Læs mere

8 Kandidater fra Enhedslisten i Kerteminde

Når kommunens borgere til november skal afgøre hvordan byrådet sammensættes, stiller Enhedslisten med et bredt sammensat hold.

” Vi er stolte af at stille et stærkt hold med lige mange kvinder og mænd, samt kandidater fra mange steder i kommunen” fortæler spidskandidat og nuværende byrådsmedlem Jutta Lundqvist Nielsen.

Enhedslisten har i indeværende byrådsperiode gjort sin indflydelse gældende i en række beslutninger bl.a.:

– Bremset et stort og dyrt rådhusbyggeri og været kritisk omkring privatiseringen af Kerteminde havn.

– Bevaret skoler og daginstitutioner i lokalmiljøerne

– Kæmpet mod massive besparelser på kernevelfærden i kommunen.

I den kommende byrådsperiode vil Enhedslisten arbejde hårdt på at gøre hele kommunen både grønnere og mere socialt ansvarlig bl.a. ved:

– Bedre økonomi til daginstitutioner, ældrepleje, handicapområdet og skolerne.

– Krav om bæredygtighed og miljørigtige løsninger i kommunen

– Bedre forhold for den kollektive trafik og udskiftning af kommunens biler til el- og hybridbiler

Enhedslisten vil samarbejde med alle der ønsker at trække kommunen i en mere solidarisk og grønnere retning.

Se kandidaterne her.

Venlig hilsen
Enhedslisten, Kerteminde

Havneudviklingen

Den overordnede målsætning for by- og havneudviklingen må være at skabe en smukkere by, hvilket også har været et helt klart gennemgående budskab på de mange borgermøder og i de mange høringssvar. Desværre lever havneudviklingsplanen efter vores mening ikke op til det .
Vores oplæg til de kommende forhandlinger (intet er jo besluttet endnu!) er, at det grønne og det bæredygtige i langt højere grad skal være det gennemgående tema. Derfor skal Ndr. Havnekaj friholdes for privat boligbyggeri, og derimod udlægges til rekreativt område i overensstemmelse med sloganet Haven ved Havet. Området skal indbyde til rekreation, leg, bevægelse og fællesaktiviteter og være et mødested for alle aldersgrupper.

Læs mere

Vindmøller

Jeg vil starte med at sige, at Enhedslisten stemmer for forslaget om opstilling af vindmøller ved Odense Havneterminal. Samtidig vil jeg påpege, at det bestemt ikke har været nogen nem beslutning, hvilket naturligvis skyldes de høringssvar, som er indkommet.
Der er mange synspunkter og dilemmaer i spil. Vi har forsøgt at veje fordelene op mod ulemperne og er altså nået til den konklusion at stemme for vindmølleopsætningen.

Beslutningen skyldes flere ting :
Allerførst ønsker vi i Enhedslisten at satse stort på vedvarende energi, fordi de voldsomme globale klimaproblemer kræver handling nu og her. Danmark er et af de lande i verden, som årligt udleder mest CO2 pr. indbygger. Enhedslisten har som mål, at vi allerede i 2040 – altså om 25 år – er omstillet til 100% vedvarende energi, hvilket vi finder realistisk, hvis både stat og kommuner satser på det og samarbejder omkring det.
Kerteminde kommune bærer naturligvis også en del af ansvaret for at det lykkes.

Læs mere

Nyt rådhus

Af Jutta Nielsen, byrådsmedlem for Enhedslisten

Beslutningen om nyt rådhus er efter Marianne Machons mening truffet på et fuldt oplyst grundlag. Det samme grundlag manglede Enhedslisten (og De Radikale) åbenbart, for når Enhedslisten sagde nej, skyldes det, at der efter vores mening er alt for mange ubekendte i forhold til økonomi, finansiering, placering, indtægt ved salg af ejendomme, driftsbesparelser, renovering af eksisterende rådhuse osv., osv., osv… Ubekendte, som vi under forhandlingerne gentagne gange har gjort opmærksom på.

Læs mere

Endnu en nyhed fra Kerteminde

Så gik alle øvrige partier med undtagelse af Radikale Venstre og Enhedslisten med i budgetforliget!!!!!!
Heldigvis er besparelserne på driften mindre end det første budgetudspil. Vi blev og kæmpede den sag, men måtte trække os, da det kom til spørgsmålet om nyt rådhus. Der er al for mange ubekendte, og vi kan ikke forsvare at bruge så mange penge i en tid, hvor der skal spares.
– og at tro på, at effektiviseringer for 15 mio ikke vil gå ud over pædagog-, lærer- og plejepersonale er da en illusion af rang.

Nyhed fra Jutta Nielsen, byrådsmedlem kerteminde

Så har Enhedslisten trukket sig fra budgetforhandlingerne i Kerteminde. Vi kan ikke være til budgettering af et nyt rådhus til 56 mio samtidig med, at der skal spares mio indenfor børne-, skole og ældreplejen.
Samtidig synes vi, at budgettet til nyt rådhus er et urealistisk bud. Vi mangler til bunds at få undersøgt en mængde ting: den påståede effektiviseringsgevinst ved sammenlægning af de 3 rådhuse, indtægten ved salg af kommunale bygninger, beliggenhed osv.osv.
Velfærden er truet, når vi igen, igen prioriterer “mursten frem for mennesker”.

Reform har fatale økonomiske konsekvenser

Artikel fra Kjerteminde netavis

Enhedslisten er ikke kommet i byrådet for bare at kigge på, og Jutta Lundqvist Nielsen råber vagt i gevær overfor implementeringen af kontanthjælpsreformen i kommunen

I Enhedslisten Kerteminde er man bekymrede for hvordan man håndterer implementeringen af den nye kontanthjælpsreform. På det seneste har Jutta Lundqvist Nielsen i et læserbrev her på avisen udtrykt sin bekymring ved bl.a. at give sin mening til kende omkring de økonomiske problemer, som borgerne på kontanthjælp pludselig kan befinde sig i, og som langt fra er en motivationsfaktor. Derfor har hun nu rettet henvendelse til Arbejdsmarkedsudvalget, hvor hun beder om at få indsigt i kommunens håndtering af reformen, og hvor hun stiller en række afklarende spørgsmål om reformens implementering. Bl.a. pointerer hun, at nyttejobsordningen kun er en mulighed, og ikke et must for kommunen.

Læs mere

Kontanthjælpsreform giver anledning til bekymring

Af Jutta Lundqvuist Nielsen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Kerteminde Kommune

Den nye kontanthjælpsreform giver anledning til kæmpe store bekymringer på rigtig mange fronter. Dels pga. den meget lave ydelse på 5.700 kr (en halvering af den tidligere ydelse), som alle unge under 30 år nu skal kunne leve for, dels pga. den gensidige forsørgerpligt, som ligeledes har store økonomiske konsekvenser for en familie. Jeg kan frygte, at vi kommer til at se flere hjemløse og flere splittede familier.

Læs mere

Jutta har masser at tage fat på i sit byrådsarbejde
Lørdag 25. januar 2014 kl. 09:29

Jutta har masser at tage fat på i sit byrådsarbejde
Jutta Lundqvist Nielsen, der er den første repræsentant for Enhedslisten i Kerteminde Byråd, har en lang liste over emner, hun vil kaste sig over i sit byrådsarbejde. Det ser også ud til at arbejdsbyrden bliver så stor, at hun må opgive sin formandspost i kino

Som nyvalgt byrådsmedlem har Jutta Lundqvist Nielsen mødt stor positiv opmærksomhed fra mange mennesker

Læs mere

Jutta Lundqvist Nielsen indtræder i byrådet.

Vores spidskandidat Jesper Andersen har desværre måtte trække sig af personlige årsager. Jesper anmoder nu byrådet om at blive fritstillet. I stedet for Jesper indtræder Jutta Lundqvist Nielsen i byrådet i Kerteminde kommune.

Læs mere

Chokeret over manglende viden

Det må kræves, at de folkevalgte holder sig a jour med, hvad der foregår på flygtninge-område, mener Jutta Lundquist Nielsen, Enhedslisten

Læs mere