Mere vind!

Så skete det igen, at politikere fremkom med urigtige oplysninger vedr. vindmøllerne på Lindø. Denne gang på valgmødet i Munkebo.

Fra en del af de politiske partier, der er imod møllerne, blev det igen postuleret, at Lindømøllerne er ”havvindmøller opsat på land”. For det første har landvindmøller en tilladt højde på 150 m.. Havvindmøller må være langt højere – de nyeste helt op til 330 m. For det andet er det meget svært at forestille sig, at en evt. ulovlighed ville opnå godkendelse fra alle de instanser og undersøgelser, som vindmøllesagen er omfattet af.

Et andet synspunkt var, at møllerne skal flyttes ud på havet. Fakta er, at det p.t. er ca. 40 % dyrere at producere strøm fra havvindmøller, fordi omkostningerne til både opstilling og drift er langt større end udgifterne til landvindmøller – nemlig til fundamenter, installation og servicering. Det er derfor ikke et enten-eller, men et både-og.

Endnu en påstand var, at fortalerne for møllerne er i lommen på kapitalen, forstået som Energi Fyn, hvis agenda udelukkende er ”at få snablen ned i tilskudskassen”. For det første er Energi Fyn ikke en ”stor fæl kapitalist”, men derimod et andelsselskab ejet af 200.000 andelshavere, som hvert fjerde år vælger repræsentantskabet. For det andet: ja, selvfølgelig søges der om tilskud til møllerne -en god støtteordning, hvis formål er at fremme de vedvarende energikilder. For det tredje er Enhedslistens ikke i lommen på nogen som helst andre end de klimaforandringer, som truer vores klode. Ulykkeligvis var det det eneste, som ikke blev berørt i debatten.

Jo, naturligvis ønsker alle politikere at gøre en indsats mod klimaforandringerne, og naturligvis ser alle gerne, at der opsættes vindmøller….de skal bare stå et andet sted. Men hvordan vi skal blive de fossile brændstoffer kvit, hvordan vi skal få nedbragt CO2-udslippet og hvordan vi skal leve op til FN’s klimaplan, var der intet konkret bud på.

Jeg anerkender til fulde borgernes bekymringer og retten til at opponere, men jeg anerkender ikke, at politikere enten ikke har sat sig ordentligt ind i stoffet eller bevidst fremkommer med urigtige oplysninger mod bedre vidende.

I Enhedslisten vil vi arbejde målrettet på at gøre Kerteminde kommune til en grøn og bæredygtig kommune. Vi håber, vi kan få andre med. Det er på høje tid!

Jutta Lundqvist Nielsen

Enhedslisten