Bordet fanger

De EU-begejstrede partier gentager ofte, at Danmark skal sidde med ved bordet, når det skal laves ny lovgivning i EU.
Men tilvalgsordningen betyder, at Danmark på forhånd skal afgøre, om vi vil være med på et område eller ej – uden at kende resultatet af forhand­lingerne. Når forhandlingerne er færdige, kan vi ikke trække os ud, hvis vi er uenige i slutresultatet.

Vi ved altså ikke på forhånd, hvilken lovgivning vi får.De love, vi skal indføre, hvis vi afskaffer retsforbeholdet, kan derfor blive radikalt anderledes end dem, vi kender i dag.

Det er den mest afgørende beslutning, siden de EU-begejstrede partier i år 2000 ville have os til at afskaffe kronen og indføre euroen. Det sagde be­folkningen dengang heldigvis nej til. “Det samme håber jeg , at befolknin­gen gør igen” udtaler Søren Søndergaard.

Og forsætter:

“For hvis retsforbeholdet afskaffes, så kan et tilfældigt folketingsflertal overdrage lige så meget magt på hele retsområdet til EU, som de måtte have lyst til. Og det kan ske uden at spørge befolkningen og uden at det kan laves om igen af et nyt folketingsflertal. Derfor er folkeafstemningen den 3. december så afgørende.”

Søren Søndergaard, der er tidligere EU-parlamentariker for Folkebe­vægelsen mod EU og nuværende medlem af Folketinget for Enhedslisten uddyber sine synspunkter og forklarer om både ja- og nej-argumenter ons­dag den 25. november klokken 19.00 i Anders Draghes Gaard, Kongegade 24, Nyborg.

Kig forbi og bliv klogere!
Der er fri entre.