Budget forlig i Nyborg

Venstre og DF har indgået budget forlig med smallest muligt flertal i Nyborg.

Den meget medie glade Venstremand Kenneth Muhs orienterede de øvrige partier om sit budget oplæg via dagspressen.
Egentlige realitetsforhandlinger blev det ikke til.

Nu venter vi i spænding på hvordan DF vil forklare nedskæringer i 48 mill klassen fra 2016 til personalet inden for skole området, pleje og hjemmehjælp og de øvrige kommunalt ansatte at deres ansættelse i kommunen er i spil. De vil igen betale prisen for det Venstre kalder effektiviseringer men som reelt er fyringer. De ældre,de syge,de ledige og de der er faldet ud af systemerne og ikke kan få hjælp nogen steder bliver medbetaler af Venstres og DF trampen igennem. Sidst men ikke mindst, på trods af gevaldige smæk til Nyborg kommunes borgere, får de i forvejen overskudsgivende virksomheder betragtelige skattelettelser.

Det var forventet at Venstre kom med et udspil der ville betyde fyringer af mange kommunalt ansatte. Det er almen viden at Venstre går ind for en betydelig mindre offentlig sektor. At Venstre i den forbindelse generelt glemmer at forklare at det betyder fyringer, er ikke forbavsende, når vi ved at mange lønmodtagere underligt nok stemmer på det parti der aldrig har varetaget deres interesser.

Vi ser et byråd hvor Venstre trods løfter om at være samlende og arbejde for brede forlig er mere spittet end nogensinde. Fra dag 1 i det nye byråd trådte Venstre i karakter som enerådende i et bizart skuespil med Kenneth Muhs i rollen som den nye solkonge.

Enhedslisten Østfyn afviser enhver forringelse for kommunens borgere og accepterer ikke skattelettelser til de velstillede, hvor alle andre kommer til at betale en voldsom pris for den ensidige varetagelse af de borgelige partiers kernevælgere

Det alternative budgetforslag fra S – SF og Enhedslisten kan ses i bilaget

Budget Samlet Opsat