Tre myter til debat

Byrådsmedlem Jutta Lundquist Nielsen skriver om tre myter vedrørende planerne om at samle kommunens psykisk og fysisk handicappede medborgere i dagtilbud på Toften

På trods af massiv modstand fra brugerne, pårørende, Handicapråd og politiske udvalg fortsætter Marianne Machon ufortrødent sin kamp for at samle vores psykisk og fysisk handicappede medborgere i dagtilbud på Toften med nedlæggelse af de lokale støttecentre til følge. (FS 18.8.) Modstanden bygger iflg. Marianne alene på ”misforståelser, myter og direkte usandheder”!? Marianne oplister således 3 ”myter”, som alle kan anfægtes.

”Myte 1” vedr. transport er i ”Tilbudsviften” beskrevet således: ”Centerbussen henter borgeren til Toften to gange om dagen, og der vil være returkørsel to gange hver aften”. Det er de tal, der ligger til grund for besparelsen og alene de tal, der skal træffes beslutning ud fra uanset, hvad der udtales i pressen.
Til gengæld er transporten for de borgere, som – ifald støttecentrene nedlægges – skal indtage deres aftensmad på Toften, fortsat ikke belyst. Hvor mange gange skal de transporteres frem og tilbage i løbet af en dag?

Vedr. ”Myte 2” og faciliteter hersker der ikke tvivl om, at Toften er et godt og spændende tilbud. Deltagelsen skal blot være frivilligt på samme måde, som fx aftenskoletilbud. Det er dog ikke muligt, da besparelsen således udebliver.
Forsikringen om muligheden for at skærme sig i mindre lokaler, vidner om, at man fagligt er klar over, at store, ustrukturerede fællesskaber kan skabe voldsomme problemer for sårbare mennesker.

Vedr.”Myte 3” ved Marianne udmærket godt, at den store bekymring udelukkende skyldes den påtænkte lukning af de nære støttecentre.

Det undrer, at Marianne undgår at beskæftige sig med nærhedsprincippet. Netop vigtigheden i at kunne søge støtte og hjælp i det nære støttecenter, at kunne deltage i fællesskabet efter formåen og behov, at have indflydelse på egen hverdag er altafgørende faktorer for disse menneskers livssituation. Den nærhed kan Toften ikke tilbyde og er derfor ikke et brugbart alternativ til støttecentrene.

At påstå at modstanden alene bygger på myter, misforståelser og usandheder er en grov nedvurdering af de mennesker, der efter grundige overvejelser har valgt ”Viften” fra. De velbegrundede argumenter har ellers stået i kø, og hvis man havde gjort sig den ulejlighed at lytte, var ”tilbuddet” for længst taget af bordet.

Jutta Lundqvist Nielsen
Enhedslisten