Bliver “bolighavnen” bæredygtig?

Enhedslisten sagde som bekendt nej tak til en havneplan med tæt boligbyggeri på havnen. Vi ønsker ikke en privatiseret havn, men en havn for alle kommunens borgere med fællesarealer og grønne områder. Et flertal med S, SF, V, og Kertemindelisten vedtog bolighavnen, ærgerligt! 

Enhedslisten vil i kommende byrådsperiode vedholdende stille krav om, at ALLE bygninger i planen underlægges solide standarder for bæredygtighed, så bolighavnen belaster vores miljø mindst muligt. 

Vi tager ikke nej-hatten, men arbejdshandskerne, på.

Heino Salling,

Enhedslisten Kerteminde