Kv Kerteminde Teknisk valgforbund

Årsagen til at Enhedslisten er gået i teknisk valgforbund med Alternativet, SF og Socialdemokratiet er, at vi på den måde ønsker at trække politikken i en langt mere rød og grøn retning.
Vi har bestemt ikke været enig med SF og Socialdemokratiet i alle ting -fx nyt rådhus og Havneplan – men vi håber på, at vi, med det håndslag vi har givet hinanden, kan enes om en anden politiks retning end den, vi har set de sidste fire år. Det vil vi i alle tilfælde kæmpe hårdt for.
Vi håber selvfølgelig at få glæde af hver eneste Enhedslistestemme, men hvis vi skal give overskydende stemmer væk, foretrækker vi at give dem til et parti til venstre for midten.

Jutta Lundqvist Nielsen