Chokeret over manglende viden

Fra Kjerteminde netavis

Tirsdagens mest læste uge 45
Søndag 10. november 2013 kl. 08:30
Det må kræves, at de folkevalgte holder sig a jour med, hvad der foregår på flygtninge-område, mener Jutta Lundquist Nielsen, EnhedslistenKandidat til byrådsvalget i Kerteminde for Enhedslisten, Jutta Lundquist Nielsen var chokeret efter et møde, hvor flygtningearbejdet i kommunen var i fokus. Hun skriver:
– Jeg deltog i lørdagens valgmøde for Enhedslisten og var bestemt ikke uforberedt på de mange problemstillinger, som LINK og enkelte andre rejste på mødet. (jf. Ktm. Avis d.2.11.) Jeg har ved selvsyn flere gange erfaret, hvor vanskeligt det er for flygtninge og indvandrere at få den nødvendige vejledning og støtte, simpelthen fordi der er for få ansatte med alt for mange sager.
Det, der imidlertid chokerede mig, var mange politikeres øjensynligt totalt manglede viden om, hvad der rent faktisk foregår på området. Hvordan kan det komme som et chok for en byrådspolitiker, at der fx ikke er ansat en socialrådgiver, som kan tage hånd om det hele menneske og hele familien, og hvordan kan man blive chokeret over, at en flygtning, som søger om familiesammenføring, ikke kan blive hjulpet i tilstrækkelig grad til at udfylde den stak af ofte uforståelige papirer, som kræves? Det er vel trods alt politikerne, der beslutter og godkender det kommunale budget, og det kan vel kræves, at en folkevalgt politiker holder sig ajour.
Til gengæld roste samtlige politikere LINKs store frivillige arbejde til skyerne (LINK gav dog selv udtryk for, at samarbejdet mellem dem og kommunen lader en del tilbage at ønske). På et tidspunkt blev jeg helt nervøs for, at i hvert fald den borgerlige fløj var parate til at sælge hele velfærdsstaten til frivillige kræfter, så var den kommunale udgift da væk!

I Enhedslisten vil vi arbejde hårdt for, at der afsættes de nødvendige ressourcer og ansættes det nødvendige antal socialrådgivere til at vejlede og støtte de borgere, heriblandt flygtninge og indvandrere, der i en kortere eller længere periode i livet, har behov for hjælp.
For at klare denne opgave på bedst mulig måde, skal der ansættes fagligt uddannet personale til at varetage de officielle opgaver. Det skal og kan ikke overlades til frivillige kræfter, da selv den mindste fejl kan resultere i, at en flygtnings sag bliver forlænget med halve til hele år. De gode frivillige kræfter har rigeligt af andre betydningsfulde opgaver at tage vare om.

Alle mennesker skal mødes med respekt, og alle skal have den hjælp, de har brug for. Vi har et af verdens mest ligeværdige samfund, simpelthen fordi vi har valgt at satset på et stærkt velfærdssamfund, hvor færrest mulige falder igennem maskerne. Skal integrationen lykkes, ligger det største ansvar hos vi “gammel danskere”.