Nyt rådhus

Af Jutta Nielsen, byrådsmedlem for Enhedslisten

Beslutningen om nyt rådhus er efter Marianne Machons mening truffet på et fuldt oplyst grundlag. Det samme grundlag manglede Enhedslisten (og De Radikale) åbenbart, for når Enhedslisten sagde nej, skyldes det, at der efter vores mening er alt for mange ubekendte i forhold til økonomi, finansiering, placering, indtægt ved salg af ejendomme, driftsbesparelser, renovering af eksisterende rådhuse osv., osv., osv… Ubekendte, som vi under forhandlingerne gentagne gange har gjort opmærksom på.

Hvad vi derimod ikke sagde nej til var at afsætte 1,5 mio. til undersøgelse og afdækning af alle disse ubekendte, og samtidig få skabt overblik over, hvilken økonomisk betydning et nyt rådhus til 56 mio. (måske mere, måske mindre?) vil få på den øvrige drift. Først derefter mente vi det muligt at træffe en kvalificeret afgørelse.

Budgetforliget er ikke uden omkostninger på kernevelfærden. I 2015 “koster” det ca. 14 stillinger, og med aftalen om “effektiviseringer” (besparelser?) på 15 mio. årligt hvert af de kommende tre år kan vi desværre se frem til adskillige flere.
Enhedslisten afslog ikke at gå i forhandling og pegede faktisk på besparelser for ca.13 mio, men beslutningen om nyt rådhus, ud fra de oplysninger vi havde til rådighed, kunne vi ikke forsvare. Det synes vi faktisk er ansvarlig økonomisk politik, og da specielt i en tid, hvor vi igen og igen bliver mindet om, at kommunen fattes penge.