Møller eller ej!

I Enhedslisten anerkender vi fuldt ud den Radikale Thinne Nielsen-Tjørnfelts krav om, at borgerne i Munkebo bliver hørt i sagen om opsætning af vindmøller på Lindøarealet. (FS og Kjavis d. 3.9.) Vi anerkender også de Radikales modstand mod projektet. Der, hvor filmen knækker, er Thinnes påstand om, at vi politiske ja-sigere ikke har udvist opmærksomhed, ikke har lyttet og ikke har undersøgt sagen til bunds.

Enhedslisten har deltaget i møder med Arbejdsgruppen mod Vindmøller, grundigt læst og debatteret samtlige sagsakter, høringssvar og skrivelser fra begge sider. Vi har søgt oplysninger og viden hos både fortalere og modstandere af landmøller..

Når Thinne skriver, at politikerne ”skal tage ansvar og udvise værdimæssig karakter” er det i vores optik netop det, vi gør. Og når vi på trods af borgermodstanden alligevel har stemt for møllerne skyldes det dels, at VVM-undersøgelsen har forsikret os om, at stillede krav til placering mv. er overholdt, dels at vi er nødsaget til at tage klimaproblemerne dybt alvorligt. Det kræver, at vi får reduceret udledningen af CO2. Det forudsætter, at vi får udfaset de fossile brændstoffer (kul, olie, skifergas mm) og i stedet satser på den vedvarende energi.

At love og regler skal overholdes, er vi fuldstændig enige i. Kan det påvises, at de ikke er det i denne sag, vil vi sammen med jer naturligvis kræve det grundigt undersøgt.

Venlig hilsen
Jesper Andersen
Fregatten 3 Munkebo
Byrådskandidat Enhedslisten