Jutta har masser at tage fat på i sit byrådsarbejde

Fra Kerteminde netavis
Lørdag 25. januar 2014 kl. 09:29

Jutta har masser at tage fat på i sit byrådsarbejde
Jutta Lundqvist Nielsen, der er den første repræsentant for Enhedslisten i Kerteminde Byråd, har en lang liste over emner, hun vil kaste sig over i sit byrådsarbejde. Det ser også ud til at arbejdsbyrden bliver så stor, at hun må opgive sin formandspost i kino

Som nyvalgt byrådsmedlem har Jutta Lundqvist Nielsen mødt stor positiv opmærksomhed fra mange mennesker.

– Jeg er overrasket over, hvor mange, der følger med i, hvem der er blevet valgt, og jeg har fået rigtig mange positive tilkendegivelser med på vejen, fortæller hun.

Samme reaktionsmønster har Jutta vel at mærke oplevet fra sine byrådskolleger.

– Måske regnede jeg ikke med det, funderer hun. – Jeg repræsenterer jo venstrefløjen, og er den første i byrådet fra Enhedslisten, bemærker hun. – Det er nok min egne fordomme over for den blå fløj, der er blevet gjort til skamme. De har i hvert fald taget rigtig godt imod mig!

Meninger respekteres, men…
Endnu er det hele så nyt for Jutta Nielsen, men hun har da haft sit første møde i Økonomiudvalget og i det udvalg, hvor hun har fået plads, nemlig Børn- og skoleudvalget. På mødet i Børn- og skoleudvalget fik hun også sine første erfaringer med en politisk debat med kollegerne i udvalget.

– Sagen handlede om fremrykning af midler til ombygning af Kerteminde Skole på grund af lukning af Fjordvangskolen, fortæller hun. – Vi er imod, at Fjordvangskolen skal lukke og i det hele taget imod, at der dannes så store enheder. Jeg var derfor imod fremrykningen af midler til ombygningen, men på det punkt var jeg uenig med flertallet. Samtidig har vi jo i valgkampen været meget enige om borgerinddragelse og dialog. Det harmonerer dårligt med, at flertallet gennemtrumfer en upopulær beslutning så hurtigt som muligt. Vi havde debatten, og vi var uenige, men jeg oplever da, at man respekterer hinandens synspunkter. At vi så ikke er politisk enige er jo et vilkår for politisk arbejde.

Stort arbejde som ene kvinde
Jutta Nielsen fornemmer allerede, at byrådsarbejdet vil kræve masser af tid. Der er store mængder papir at læse, ikke mindst, hvis man som hun er alene om at repræsentere sit parti og i princippet skal dække alt, hvad der foregår i byrådet og ikke bare det udvalg, hun selv sidder i. – Konsekvensen bliver nok, at jeg er nødt til at opgive min formandspost i Kerteminde Kino, siger hun. – Og i det hele taget må jeg passe på ikke at påtage mig mere frivilligt arbejde, end jeg kan klare, selv om lysten er der.

I det daglige vil hun få hjælp af en gruppe i sit parti, der skal følge byrådsarbejdet. – Jeg vil etablere et netværk af folk, der har interesse og indsigt i de forskellige områder, fortæller hun. – Den lokale afdeling af Enhedslisten Østfyn er vokset fra kun 17 medlemmer til 62, så jeg er optimistisk og tror, at jeg nok skal finde folk, der kan hjælpe mig.

Prioriteterne er klare
På Juttas liste over kommunale opgaver har hun straks fra begyndelsen en mængde ting, hun vil have sit fokus på.

– Jeg lægger mærke til, at Kerteminde Kommune har bedømt 88 % af de unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år til at være uddannelses- eller arbejdsparate. Hvis det forholder sig sådan, er det jo glædeligt, men hvis de af forskellige årsager ikke kan leve op til kravene, kan følgerne være fatale for disse mennesker. Konsekvensen er, at de mister meget i kontanthjælp. Jeg mener, at det er dybt betænkeligt, at kommunen så hurtigt er nået frem til et resultat, der faktisk kræver individuelle vurderinger og samtaler med den enkelte. Det er en sag, jeg meget gerne vil tage op.

– Min grundholdning er, at man ikke skal presse folk økonomisk til at tage uddannelse eller arbejde, men i stedet motivere og støtte. Hvis man kommer i store økonomiske vanskeligheder, har man heller ikke overskud til at ændre sit liv. I værste fald kan kontanthjælpsreformen ende i mange flere hjemløse. Det må bare ikke ske!

– Også integration står på listen og her oplevede Jutta det positive, at et byrådsmedlem fra højrefløjen på Økonomiudvalgsmødet pegede på samme punkt til udvalgets kommende arbejdsplan. Sagen er, at flere – også under valgkampen – gjorde opmærksom på, at integrationsarbejdet ikke fungerer godt nok fra kommunens side.

Hele handicapområdet er også et prioriteret område for Jutta.

– Vi skal blandt andet være meget opmærksomme på forholdene for alle dem, vi hjemtager fra tilbud uden for kommunen, siger hun. – det er klart, at de store amtsinstitutioner repræsenterede så stor viden, at man kan frygte, at de tilbud en lille kommune som Kerteminde kan stable på benene, ikke har samme kvalitet.

Også realiseringen af Folkeskolereformen vil hun følge tæt.

– Som nyvalgte kommer vi lidt hovedkulds ind i processen, som er godt i gang, men det er min holdning, at vi skal lytte mere til lærernes synspunkter både mht. deres arbejdstidsregler og arbejdstilrettelæggelse. Det er lærerne, der kender området, og det er dem, der ved hvordan vi bedst håndtere de nye vilkår.

Inklusionstanken er en kæmpe udfordring
På samme måde vil hun være meget opmærksom på arbejde med inklusion, hvor tendensen i øjeblikket går i retning af, at alle skal inkluderes i Folkeskolen.

– Inklusionstanken er en kæmpe udfordring, siger hun. – Vi skal lytte til forældre og fagfolk og finde grænsen, for ellers ender vi i grænseløshed, og det kan ingen være tjent med. Det er en svær opgave for den enkelte lærer, når han eller hun skal undervise 28 elever med vidt forskellige forudsætninger og meget gerne opnå, at de dygtige bliver dygtigere, og at de svage også får et løft. Kravene til lærerne skal være rimelige, og de skal absolut tages med på råd.

Fælles for indsatsen med hensyn til handicappede, realiseringen af Folkeskolereformen og inklusionstanken er det, at Jutta vil have meget øje for, om kommunen handler, som den gør, på grund af økonomiske hensyn frem for af hensyn til borgerne.

Endnu et punkt på Juttas huskeliste tager udgangspunkt i de mange bygningsmæssige opgaver, som kommune står over for .

– Jeg vil være meget opmærksom på, om man håndhæver de sociale klausuler, når man indgår aftaler med håndværkere og andre, siger hun.

Der er nok at tage fat på, men Jutta Nielsen virker ikke lammet af arbejdsmængden. – Jeg er optimistisk, siger hun. – Jeg er som nævnt blevet taget godt imod. Der er en positiv stemning i udvalgsarbejdet. Jeg mærker en vilje til samarbejde, og jeg er sikke på, at jeg vil kunne få den opbakning i mit eget netværk, som jeg har brug for.

Kim Jørstad