Vindmøller

Af Jutta Nielsen, byrådsmedlem for Enhedslisten 

Jeg vil starte med at sige, at Enhedslisten stemmer for forslaget om opstilling af vindmøller ved Odense Havneterminal. Samtidig vil jeg påpege, at det bestemt ikke har været nogen nem beslutning, hvilket naturligvis skyldes de høringssvar, som er indkommet.

Der er mange synspunkter og dilemmaer i spil. Vi har forsøgt at veje fordelene op mod ulemperne og er altså nået til den konklusion at stemme for vindmølleopsætningen.

Beslutningen skyldes flere ting :
Allerførst ønsker vi i Enhedslisten at satse stort på vedvarende energi, fordi de voldsomme globale klimaproblemer kræver handling nu og her. Danmark er et af de lande i verden, som årligt udleder mest CO2 pr. indbygger. Enhedslisten har som mål, at vi allerede i 2040 – altså om 25 år – er omstillet til 100% vedvarende energi, hvilket vi finder realistisk, hvis både stat og kommuner satser på det og samarbejder omkring det.
Kerteminde kommune bærer naturligvis også en del af ansvaret for at det lykkes.

Da vindenergi for tiden er den mest udviklede, bør vi pt. satse på den. Sideløbende skal vi naturligvis udvikle andre alternative energikilder som sol- og bølgeenergi, gøre det nemmere at køre el-bil, energirenovere alle offentlige bygninger, byplanlægge energiforsvarligt osv., osv.

I den aktuelle sag har høringssvarernes bekymringer vedr. helbredsmæssige gener af vindmøllestøj selvfølgelig gjort stort indtryk på os, og vi har derfor forsøgt at indhente så meget viden som muligt på område.
Der er stærkt delte holdninger alt efter, hvor vi søger vores viden, og der findes ikke meget evidensbaseret viden og forskning, men Kræftens Bekæmpelse er dog i øjeblikket ved at lave en undersøgelse på området, da de har forskningsmæssig erfaring med sammenhænge mellem helbredseffekter ved fx trafikstøj. De påpeger, at det samme kan være tilfældet med støj fra vindmøller, hvor nogle mennesker kan opleve gener som fx søvnforstyrrelser, hovedpine, træthed, mens andre øjensynligt er upåvirkede.
De påpeger også, at der ikke er påvist sammenhæng mellem vindmøllestøj og negative helbredseffekter som fx hjerte-kar-sygdomme.
Da alle gener er selvrapporterede og altså ikke videnskabeligt undersøgt, ønskes der nu denne tilbundsgående undersøgelse, som forventes færdig om ca 2 år.

Da der således ikke er påvist helbredsmæssige faktorer, anbefaler Miljøministeriet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, som finansierer projetet, at fortsætte den vedtagne vindmølleplanen. I Enhedslisten følger vi denne anbefaling.

Der er i den aktuelle sag lavet en omfattende VVM-undersøgelse. Vi er klar over, at mange sætter spørgsmålstegn ved undersøgelsens objektivitet, men vi mener, at vi er nødt til at stole på, at de målinger, der er foretaget mht afstandkrav, skyggekastning, støjforhold osv. , er korrekte og overholde gældende krav.
Vi vil ikke forklejne de bekymringer, der er fremkommet, men må samtidig konstatere, at møllerne stilles op i et industriområde, som er udlagt til tung industri og således et af de mest naturlige områder for mølleopsætning.
Samtidig har vi Energi Fyns ord for, at de mennesker og boligejere, som bliver unødig ramt – altså dem, der bor tættest på, vil få en kompensation.
Det vil vi naturligvis holdes øje med også sker.

I Enhedslisten finder vi det af stor betydning at producere vores egen strøm baseret på vedvarende energi, og det skal ske så tæt på forbrugerne som muligt, så vi undgår unødvendigt energitab.
Mange taler om øget vækst. Danmark har et vækstministerium, og i Kerteminde kommune har vi et erhverv- og vækstudvalg og et turisme- og erhvervsudvalg. men vækst kræver energi, som skal komme et sted fra. Dette sted skal ikke være et kulkraftværk, som i høj grad er med til at øge forureningen, men fra et sted, hvor der produceres vedvarende grøn energi.

Derfor har vi valgt at stemme for forslaget efter at have vejet fordele og ulemper op imod hinanden, da vi mener, vi står overfor så alvorlige miljømæssige probelmer, at vi er nødt til at handle her og nu for almenvældet og den globale opvarmnings skyld.

Og lad os så sammen få lavet en energiplan og en vindmølleplan, så vi kan gå foran og omstille Keteminde kommune til en grøn kommune.