Kontanthjælpsreform giver anledning til bekymring

Af Jutta Lundqvuist Nielsen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Kerteminde Kommune 

Den nye kontanthjælpsreform giver anledning til kæmpe store bekymringer på rigtig mange fronter. Dels pga. den meget lave ydelse på 5.700 kr (en halvering af den tidligere ydelse), som alle unge under 30 år nu skal kunne leve for, dels pga. den gensidige forsørgerpligt, som ligeledes har store økonomiske konsekvenser for en familie. Jeg kan frygte, at vi kommer til at se flere hjemløse og flere splittede familier.

Det er naturligvis en positiv tanke, at alle skal være en del af fællesskabet, og derfor også skal have mulighed for at få uddannelse og job, men hvis man tror, motivation skabes ved at straffe økonomisk, tror jeg desværre, man tager grueligt fejl. Tværtimod kan jeg frygte, at det kan have den modsatrettede virkning: økonomiske problemer er ikke en motivationsfaktor.
Kontanthjælpsreformen skulle aldrig have været vedtaget i sin nuværende form. Nu er den her desværre, vedtaget af samtlige partier med undtagelse af Enhedslisten. Det vi kan gøre i Kerteminde kommune, er at sikre, at alle får den nødvendige støtte og vejledning, og at der tages udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov. Vi skal være opmærksomme på, at ingen unge sættes på gaden, fordi de ikke kan betale deres husleje. Og vi skal sikre, at de såkaldte nyttejobs giver mening for den enkelte og ikke bare bliver et krav uden substans. Jeg vil i byrådet arbejde på at minimere nogen af reformens negative konsekvenser – for selve reformen kan desværre ikke afskaffes.

Stor tak til Kjerteminde Avis, som med sine mange og uddybende artikler, har afdækket nogen af reformens umenneskelige konsekvenser.

Venlige hilsner
Jutta Lundqvist Nielsen
Enhedslisten