Nedrivning af Lindøhusene

På byrådsmødet torsdag d.27.2. blev punktet vedr. nedrivning af Lindøhusene behandlet. Sammen med Radikale Venstre stillede Enhedslisten spørgsmålstegn ved rimeligheden i, at lejerne kan sættes ud med kun 3 måneders varsel. Derfor stillede jeg forslag om, at Lindø Industripark skal fremkomme med en mere konkret plan for udvidelse af området, inden lejerne sættes ud. Det vil give borgerne øget tid og bedre mulighed for at finde en alternativ bolig. Vi kan ikke sidde overhørigt, at en gruppe borgere rammes unødig hårdt samtidig med, at Industriparken ingen aktuelle udvidelsesplaner har.

Vi fik oplyst, at byrådet ikke kan stille et sådan krav, men udelukkende tage stilling til nedrivning af ejendommene.
Som en positiv ting blev det oplyst, at lejerne uden problemer kan finde en erstatningsbolig i samme prisklasse. Dette håber jeg, holder stik.

Når vi sammen med Radikale Venstre efterfølgende af SF blev beskyldt for ikke at være vores politiske ansvar bevidst, undres jeg. For mig at se er det vel også et politisk ansvar, der kommer til udtryk, når vi ud fra nye oplysninger erfarer, at tingene ikke forholder sig så entydigt, som opfattet på Økonomiudvalgsmødet og derfor gør opmærksom på vores bekymringer. Det er for mig at se også “politisk ansvar”.

Jutta Lundqvist Nielsen
Enhedslisten.