En bred konstituering i Nyborg

Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten har stillet en række krav til Venstre som skal imødekommes hvis vi skal indgå i en bred konstituering. For som borgmester Erik Christensen sagde: “Vi synes ikke, at det er ublu, at vi går ind og peger på, at halvdelen af udvalgene skal besættes med det her valgforbunds folk på formandsposten, når vi tænker på, at vi faktisk har fået mere end halvdelen af stemmerne”