Enhedslisten Kerteminde

Enhedslisten har fået sin egen Kerteminde-afdeling

Fra Kerteminde netavis

Af Niki Treumer Mogensen – 7. marts 2018

Listen stiftede ved generalforsamling egen lokalafdeling og bryder dermed med Østfyn-afdelingen. – Der er intet ondt blod, vi vil fortsat arbejde sammen, siger byråds- og nyvalgt bestyrelsesmedlem.

Kerteminde var frem til tirsdag en af de eneste kommuner, der ikke hidtil har haft sin egen lokalafdeling af Enhedslisten, men det er ikke længere tilfældet. Ved en stiftende generalforsamling tirsdag aften på rådhuset brød de lokale medlemmer med Nyborg-gruppen, med hvem de hidtil har haft fællesskabet Enhedslisten Østfyn. Men der er nu ikke meget drama over opdelingen, fortæller listens byrådsmedlem i Kerteminde, Jutta Lundqvist.

Der er ikke noget ondt blod mellem os, slet ikke, og vi skal også fortsat arbejde sammen med dem fra Nyborg, siger hun og fortsætter om bruddet, der blev besluttet ved et møde i Nyborg i februar:

Der var flere grunde til opdelingen. Det har været svært at flytte folk til møderne, så når de blev holdt i Kerteminde var der flest herfra og omvendt i Nyborg. Desuden fik de dernede ikke en repræsentant i byrådet denne gang, og derfor ønskede de også opdelingen, da vi nu kommer til at arbejde i forskellige retninger. Desuden har der været for meget formalia, men nu får vi heldigvis tid til at arbejde mere politisk.

Medlemsmøder det centrale politisk forum

Generalforsamlingen blev en uformel affære, der var ramt af en del sygdomsafbud. Gruppen er imidlertid positive omkring fremtiden, blandt andet i kraft af, at der med ca 32 medlemmer faktisk er en smule flere medlemmer i den nystiftede Kerteminde-afdeling end i Nyborg. En bestyrelse blev valgt bestående af Jutta Lundqvist, Jesper Andersen, Georgette Al Araj, Heino Salling og Orla Eggebrecht, der iøvrigt alle var på listens opstillingsliste ved kommunalvalget i november.

Generalforsamlingen var hurtigt overstået, og bestyrelsen vil snarest konstituere sig på dens første bestyrelsesmøde. Dette i tide til, at den kan blive præsenteret på det førstkommende medlemsmøde, som foreningen vil gøre mere ud af, end det hidtil har været tilfældet i samarbejdet med Nyborg.

De vil stadig være det vigtigste, for det er der, vi taler politisk, mens bestyrelsesmøderne blive mere til det praktiske. Og jeg tror, at det kan blive en succes og noget, vi kan samle folk til, hvis vi fx får listens folketingsmedlemmer til at komme og tale, mente Jutta Lundqvist, mens forsamlingen enedes om, at møderne skal være månedlige med start i april.

Udramatisk konstituering

Slutteligt fortlate byrådsmedlemmet, suppleret af Orla Eggebrecht, om listens historie i Kerteminde, hvor den første gang tog plads i byrådet efter forrige valg, i 2013. Jutta Lundqvist fortalte desuden om nuværende politiske emner samt kom med fine betragtninger om tiden omkring kommunalvalget tilbage i november.

Mange har sagt, at det var så dramatisk med konstitueringen her, fordi det tog os nogle dage, men sådan havde jeg det slet ikke. Det var ikke ønskeligt med en 13-12 konstituering, og vi prøvede at få flere med, men vi brugte også dagene til at få os en masse og lange, gode snakke, vi fire partier i konstitueringen (Socialdemokratiet, Venstre, SF og Enhedslisten, red). Vi fandt også frem til, at vi ikke behøver at stemme ens i alle sager, og det giver noget frihed, sagde hun.

Hun nævnte havnudviklingsplanen som eksempel på netop dette, da hun, som det eneste byrådsmedlem af de 13 bag borgmester Kasper Olesen, ikke støttede denne, hvormed den faldt og nu skal genforhandles. Aftenen fortsatte med flere interessante betragtninger og generel information om partiets arbejde, og således lagdes kimen til en ny, lokal, politisk lokalafdeling.