Enhedslisten gør klar til klima- og velfærdsvalg

Fra Kerteminde Avis

Af Kim Jørstad 

Denne uge var det Enhedslistens tur til at afholde generalforsamling. Cirka en tredjedel af partiets 32 medlemmer i kommunen var dukket op til fællesspisning, generalforsamling samt en fremlæggelse af partiets ambitiøse klimaplan.

På dagsordenen var også et kort valgkampsmøde med deltagelse af folketingskandidaten for Nyborg-kredsen, hvori Kerteminde indgår. Den 33-årige sygeplejerske fra Svendborg Stina Sølvberg Thomsen lagde på aftenen vejen forbi for at tale om velfærd og klima.

Jutta Lundquist Nielsens formandsberetning gav indblik i Enhedslistens arbejde i byrådet, samt de mange aktiviteter partiforeningen har gabt over det seneste års tid, og det bragte lidt debat til overfladen, da vedtægterne i følge et medlem ikke helt var blevet overholdt i forhold til antal af lovede medlemsmøder.

Det er svært at følge med i, hvad der sker, når ikke der er tid til at afholde medlemsmøder, beklagede han.

Enhedslisten Kerteminde, der blot har ét år på bagen som selvstændig forening efter at have haft fællesskab med Nyborg, har været plaget af travlhed i og udenfor bestyrelsen. Jutta Lundqvist Nielsen, som sidder i byrådet som eneste medlem af partiet, undskyldte og lovede forbedring i fremtiden. Alt i alt var der tilfredshed omkring beretningen, der blev godkendt.

En lettet og glad formand

Valg af bestyrelse gik lettere end formanden havde kunnet håbe på:

Jeg er simpelthen så glad, og væk er min nervøsitet, udtaler hun om aftenens valg.

For det første var det dejligt med så stort et fremmøde, og at alle havde lyst til at bidrage med arbejdskraft enten i bestyrelsen eller i baggrundsgruppen, ja, det glæder mig virkeligt, tilføjer hun.

Aftenen bød også på en fremlæggelse af Enhedslistens ambitiøse klimaplan.

Øjvind Larsen havde sat sig grundigt ind i tingene og kunne fortælle, at Danmark sammen med USA er et af de lande i verden, der udleder allermest CO2 per indbygger.

Vi har reduceret vores emission af CO2, men vi skal meget længere ned, sagde han om en mission, der for nogen kan synes umulig. For hvordan lærer vi at begynde at bruge vores biler i langt mindre grad.

Jeg er selv glad for at bruge min egen, når jeg skal til Odense, og så længe der ikke gøres noget oppefra, så er det svært for den almindelige dansker selv at tage affære, ræsonnerede han.

Klar til valg

Enhedslisten har en 21-dages plan klar til, når valget udskrives.

Og når det sker, vil man gerne være klar med både flyers og plakater. Det blev drøftet, hvorvidt der var blevet sat nok penge af i det beskedne budget, og efter lidt diskuteren frem og tilbage blev man enige om, at det skulle der nok være.